NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Matki Bożej Wniebowziętej
  w Wojakowej

  • Msze św. porządek zwykły

   6:30, 18:00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:00, 9:00, 11:00, 16:00

  • Odpust parafialny

   15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP

 • Terytorium parafii:

  Wojakowa, Dobrociesz, Porąbka Iwkowska (część), Drużków Pusty (część).

  Historia kościoła

  Kościół parafialny zbudowany został ok. 1363r. Kilkakrotnie przekształcany, w latach 1930- 1931 nastąpiła gruntowna przebudowa wg pro- jektu architekta Józefa Wojtygi. Konsekrowany 22 V 1960 r. przez bpa Michała Blecharczyka. Murowany z kamienia, w częściach nowych w większości z ciosu, prezbiterium gotyckie otynkowane z wyjątkiem szkarp. Polichromię or- namentalno-figuralną wykonał Jerzy Lubański, ołtarz główny, barokowy, z ok. 1730 r., w części środkowej obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII w., w zwieńczeniu obraz Trójcy Św. z XVIII w. W antypedium trzy obrazy z XVII w., Marie u Grobu, Maria z Jednorożcem i królo- wie Dawid i Salomon. Dwa ołtarze boczne wykonane w latach 1942-1943 przez Jakuba Juszczyka. Chrzcielnica kamienna z XV w., dwa witraże figuralne wg projektu B. Grzeszczaka, wykonane w firmie Mieczysława Paczki w Krakowie. Polichromia została zaprojektowana i wykonana przez Jerzego Lubańskiego.

 • Duszpasterze

  • Ks. Józef Nowak

   proboszcz
   data święceń 1977-05-29
   w parafii od 1986-01-01

  • Ks. Leszek Sekuła

   wikariusz
   data święceń 2019-05-25
   w parafii od 2019-05-28

 • Dane adresowe parafii

  32-862 Porąbka Iwkowska, Wojakowa 51